12 بازدید

نرخ دلار فیزیکی بالا رفته برای همین هم سایت riverpoker نرخ هر دلار واریزی را افزایش داده و برابر با 26800 تومن قرار داده تا تشویق بیشتری به کاربران داده شود با دلار خرید نماییند.

📆شنبه 22 شهریور
💰 نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 26.800 تومان+بونوس اضافه
خرید دیجیتال 5% بونوس
💰و نرخ کش‌اوت:
معادل 26.800 تومان می‌باشد.

ریور پوکر
0.0