24 بازدید

در این مطلب برندگان تاپ ریک و تاپ هند سایت ریور پوکر را معرفی می کنیم.

اسامى برندگان TOP RAKE ، در هفته 4 مرداد ماه
۱۵ نفر بازيكنى كه بالاترین مبلغ دست های بازى شده را در Riverpoker داشته اند ، جوايز به حساب كاربرى برندگان واريز شد.

برندگان هفته 4 مرداد
برندگان هفته 4 مرداد

اسامى برندگان اين هفته MOST HAND
۳٠ نفر بازيكنى كه بیشترین دست بازى شده را در ريور داشته اند ، جوايز به حساب كاربرى برندگان واريز شد

🔴میز های ۱۰-۲۰ به بالا

تاپ هند هفته

اسامى برندگان MOST HAND هفته سوم مرداد ماه
۳٠ نفر بازيكنى كه بیشترین دست بازى شده را در ريور داشته اند ، جوايز به حساب كاربرى برندگان واريز شد

🔴میز های ۱۰-۲۰ به پایین

MOST HAND هفته سوم مرداد ماه

0.0