30 بازدید

Weekly Master یکی از بزرگترین مسابقات پوکر در جهان است که به صورت آنلاین در سایت ریور پوکر برگزار می شود.

این مسابقات فقط برای حرفه ای ها می باشد و در روز جمعه برگزار می شود.

شرکت در این مسابقات منوت به بازی کردن حرفه در طول هفته می باشد. و اگر بازی خوبی انجام داده باشید. بلیط شرکت در مسابقه مستر هفتگی برایتان ارسال می شود.

در این هفته فقط 34 بلیط صادر شد و برای بازیکنان فرستاده شد که می توانند در این مسابقات میلیونی شرکت نماییند.

🎫تیکت ورودی تورنمنت Weekly Master این هفته برای 34 بازیکن Final Table هفته صادر شد🎫
🔴این تورنمنت ثبت نام مجدد ( Late Register ) ندارد و بازیکنانی که تیکت خود را باطل کنند (Unregister ) بعد از شروع تورنمنت نمیتوانند در تورنمنت شرکت کنند و تیکت ورودی خود را از دست میدهند.

River poker

اگر این هفته بلیط دریافت نکردید سعی کنید هفته بعد بازی های بیشتری انجام بدین تا شانس بیشتری برای شرکت در این تورنمت حرفه ای داشته باشید.

0.0